Matrikel 14c

Bygget 1750

Frands Foli [875] og Ane Sofie Nielsen [876] (1 barn som døde + 1 plejebarn)

Niels Nielsen [1414] og Anna Karen Sofie Jensen [1415] (2 børn)

Holger Mortensen [4079] og Ingeborg Gugy [4081]

Kurt Rasmussen

Jens Kristian Guldberg Hansen [3817]

 

Jens Bek Pedersens erindringer fra omkr. 1910 nedskrevet 1971

39. Frants Foli.

Dennes hus lå dennes hus la et lille stykke oppe af den vej der førte til Visbjerg grusgrav, huset var enlænget og vendte øst - vest, manden hed som nævnt Frans Foli, hvad hans kone hed husker jeg ikke, ægteparret var barnløst, men havde en plejesøn der hed Ove, han havde et mærkeligt efternavn, som jeg ikke husker.
Min ældre broder Peder som har boet i Canada siden 1927 har fortalt mig, at navnet Foli er irsk, hvor Frants stammede fra aner jeg ikke, vi har også navnet her på Vestlolland, en gammel mand som nu er død, har fortalt mig, at nævnte Frants var af samme slægt, som de der bor her på Lolland.
Jeg vil regne med, at Ove var født omkring 1895-98, da krigen udbrød i 1914 var han i smedelære i en af byerne omkring Boeslunde, om han blev udlært ved jeg ikke, han udvandrede til Amerika, derovre gik han ind i hæren, han fandt sin død på slagmarkerne i Frankrig.
Der var engang nogle fra Lundby i mindeparken i Århus, de ville se om Oves navn var kommet med på mindemuren, de kunne dog ikke huske hans efternavn, så det blev ikke oplyst om navnet var der.
Først på året 1919 solgte Frants ejendommen til Martin Andersen på Visbjerg, Frants og konen blev boende i huset til de døde, huset står der endnu.