Rundt i Skælskør kommune

Erik Petersen har en fantastisk side med alt fra den gamle Skælskør kommune, bl. a. GÅRDE

klik på computeren herunder så kommer samtlige gårde i Lundby

       :        

Matrikel 3a, Krogagergård

Bygget 1912

Jens Frederiksen og Ane Berthelsdatter (2 børn)

Frederik Jensen

Morten Nielsen [39] og Bodil Pedersdatter [40] (11 børn)

Hans Peter Jensen [965] og Kirsten Mortensen [991]

Peter Jensen [617] og Anna Caroline Larsen [618] (9 børn)

Lars Jensen [625] og Ingeborg

Mowe Holding ApS

fra Jens Bek Pedersens erindringer, skrevet 1971]

29. Krogagergård.

Denne gård tilhørte Peder Jensen, den lå østligst i byen, ved denne gårds nord og østskel hørte byen og Tjæreby sogn op. Peder Jensen var en af sønnerne fta "Dalshøj Gård" på Tjæreby mark, hans far "gamle Lars Jensen" havde mange børn, de fleste boede på egnen, hans kone hed Anna og var en af døtrene fra Kresten Larsen "Pilegaard".
Det første jeg husker til gården lå den i den østlige udkant af Lundby, det var kun en halvgård, idet gården tidligere var delt mellem to sønner.
Gården var en firelænget, gammel gård, haven lå nord for gården, laden den østligste længe, havde været ombygget, den var grundmuret, den stod flere år efter, at det øvrige var revet ned, der lå en vanding øst for gården ud til landevejen, denne var skærmet med en tjørnehæk ud til vejen.
1911 blev der bygget en ny gård på bakken øst for byen, stuehuset lå mod syd, det var af røde sten med blåt tag, der var tre sammenbyggede udlænger, disse var hvidkalket med stråtag. Senere blev der bygget et fritliggende svinehus nord for de andre længer. under den første verdenskrig blev stråtagene på de tre længer udskiftet med tegl fra det nedrevne Tårnborg teglværk ved Korsør.
Der var så vidt jeg husker fire sønner og en datter i ægteskabet, de hed: Ejner, Knud, Harald, en jeg ikke husker navnet på og Karen.
Da der under første verdenskrig blev startet en foderstofforening i Tjæreby sogn, var det Peder Jensen der blev formand.
Jeg ved, at han havde en meget fin stambogsført besætning, han havde vistnok også en meget fin svinebesætning. Han var, så vidt jeg ved, en meget dygtig landmand, et år, muligvis efter de afstod gården blev de udnævnt til landets æresbonde, de var meget omtalt i landboblade.
Deres børn blev vist alle ved landbruget, jeg ved ikke hvem der overtog fødegården, Harald blev gårdmand i Tystofte, de flyttede selv til det hus Peder Larsen byggede til sig selv (se side 8).
Anna og Peder Jensen samt Annas bror, Ludvig Larsen og dennes hustru besøgte mine forældre på deres sølvbryllupsdag i 1924. Peder Jensen, Anna og hendes søster Laura besøgte mor på hendes 75 års fødselsdag 1949, da var det 32 år siden de boede i Lundby sammen.
Dette var de ejendomme der ligger ved landevejen, lidt øst for Lundby gadekær drejer vejen mod syd, den fører over til Lundby mark til Rødkulle, derfra går vejen til Vedskølle eller Ørslev.